Provincie en gemeenten sluiten Brabantstad Betonconvenant

  Waardevolle grondstoffen uit puin en bouwafval niet verloren laten gaan, maar opnieuw gebruiken. Dat is de gedachte achter het ‘Brabantsstad Betonconvenant’ waar bestuurders van de provincie Noord-Brabant en van de vijf grote steden in Brabant vandaag hun handtekening onder hebben gezet. Dat gebeurde tamelijk letterlijk, want behalve op papier kwamen de handtekeningen ook in het beton terecht.

 

Bouw- en sloopafval is relatief zwaar waardoor het sowieso duur is om dit over grote afstanden te transporteren. Het ligt dan ook voor de hand om in deze sector als eerste de productieketen te sluiten.
Efficiënt
Grondstoffen en het te hergebruiken afvalmateriaal blijven zo binnen de regio. Dat is efficiënt en goed voor het milieu. Het beton dat bij sloop vrijkomt, kan in de vorm van granulaat opnieuw worden gebruikt. 
Betonketen-overleggen
Om er voor te zorgen dat deze nieuwe ontwikkeling zich verder over de provincie uitbreidt, zijn in de regio’s van de B5-gemeenten ‘betonketen-overleggen’ opgestart. Doel hiervan is kennisuitwisseling en het maken van afspraken met andere ketenpartners om het hergebruik van beton te bevorderen en op een hoger plan te brengen. Die ketenpartners zijn regiogemeenten, sloopbedrijven, recyclingbedrijven, betonproducenten, maar ook grote opdrachtgevers zoals woningbouwcorporaties. Onderwijsinstellingen worden betrokken bij de keten om het op duurzaamheid gerichte gedachtengoed in de leerstof te verwerken.

 

 
Secretariaat: De Kok & Partners | Postbus 33 | 3950 AA Maarn | 06 - 546 767 34