Presentaties Smart Concrete - 7 april 2017

Na het welkom was het de beurt aan de startups om hun innovatie te pitchen.
In verschillende rondes met pitchers werd de dialoog aangegaan met de aanwezigen.
Ook werd met enkele pitchers van 2016 (Ton van Beek (SKG-IKOB) met Sensoren in beton, Alef Schippers met Slim Breken, Bart van der Woerd met Self Healing Concrete) het ontwikkelproces sindsdien besproken.   

Het was een boeiende sessie met bevlogen pitchers en enthousiaste reacties.

Klik op de link voor de presentatie van de pitch op Smart Concrete

Bouwen met gras, Jaap Schotanus, BioBound -  link naar de  film op YouTube
PowerCem Technolgies, Gilles Sarrailhé,  PCM - link naar de presentatie 
Circulaire economie meten, Boudewijn Mos, EcoChain - link naar de presentatie 
RaMaC wegverharding, Richard Giesen, Cementbouw - link naar de presentatie
Loket Duurzaam GWW, Richard Ruijtenbeek, Building Changes - link naar de presentatie
Geopolymer concrete, Zhenminq Li, TU Delft - link naar de  presentatie 
Materiaaltechnologie, Jos Kronemeijer, Delta Concrete Consult - link naar de presentatie
Secretariaat: De Kok & Partners | Postbus 33 | 3950 AA Maarn | 06 - 546 767 34