Nieuws

Start van betonketen Alphen aan den Rijn

 

Informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde recyclers, leveranciers, overheden, slopers, adviseurs om met elkaar duurzaamheid vorm te gaan geven in Alphen.  Datum: 12 februari, 15 - 17 uur in Stadhuis Alphen aan den Rijn. Meld je (gratis) aan via: info@betonketen.nl 

lees meer ›

Presentaties Smart Concrete - 7 april 2017

 

Op 7 april j.l. hebben bij Nebest in Vianen een aantal startups/bedrijven hun innovatie of vernieuwing toegelicht aan een groter publiek om zo direct in contact te komen met mogelijke klanten, partners of investeerders.


lees meer ›

Tilburg gaat voor duurzaam betonDat hebben 24 ondernemingen, de gemeente Tilburg en Netwerk Betonketen afgesproken met de ondertekening van het ‘Convenant Duurzaam Beton’ op 24 maart 2017.
lees meer ›

Utrechtse gemeenten kiezen voor Duurzaam betonIn het betonconvenant "Beton in een circulaire economie" spreken 16 Utrechtse gemeenten en marktpartijen af om zich in te zetten voor CO2-arm en circulair beton. Zo besparen ze grondstoffen en het klimaat.
lees meer ›

Provincie en gemeenten sluiten Brabantstad Betonconvenant

 


Als een van de belangrijke doelstellingen van een circulaire economie ondertekenden op 27 juni de provincie Noord-Brabant en de vijf grote gemeenten tijdens een overleg van Brabantstad een convenant met als doel het sluiten van de grondstofketen voor beton.

lees meer ›

Netwerk Betonketen tekent Green Deal Duurzaam GWWOp 17 januari ondertekenden Netwerk Betonketen en meer dan 60 partijen de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 tijdens de opening van InfraTech. Deze Green Deal heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van spoor- , grond-, water- en wegenbouw -projecten.

lees meer ›

Duurzaam beton fiscaal voordelig

 

Dankzij de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) wordt investeren in duurzaam beton fiscaal zeer voordelig. De overheid reserveert in 2017 hiervoor 137 miljoen euro.
lees meer ›

Ambities gebruikersvereniging overheidsopdrachtgeversDe Gebruikersvereniging van overheids-opdrachtgevers heeft 8 februari jl. een bijeenkomst gehouden over de plannen met duurzaam beton. Lees hier over de ambities voor 2017.
lees meer ›

Innovatief ontwerpen in Beton Challenge 2015De Beton Challenge wil Overheid, Ondernemer en Onderwijs verbinden rond het thema duurzaam beton. Het is een initiatief van de Betonketen om de toepassing van beton nog duurzamer en kwalitatief beter te maken.
lees meer ›

Netwerk Twente volop aan de slag met project SensataBetonketen Twente en MVO Netwerk Beton denken mee met ambitieuze opdrachtgever Schröder Vastgoed. Het doel is om in een vroeg stadium concrete mogelijkheden voor groen beton toe te passen.

 

lees meer ›

Gemeente Amsterdam versnelt naar duurzaam beton


Wethouder Abdeluheb Choho van de gemeente Amsterdam tekende namens de gemeente op 15 oktober een convenant met bedrijven uit de betonwereld om voortaan voor het bestraten van de hoofdstedelijke wegen alleen duurzaam materiaal te gebruiken. 


lees meer ›

Leden Betonketen Amsterdam slaan handen ineen

 
Bij groot onderhoud door Aannemings-maatschappij Van Gelder in de Amsterdamse wijk Betondorp komt 1.500 ton bestratingsmateriaal vrij. PARO en Caron Recycling gaan dit weer geschikt maken als grondstof in nieuwe producten van Struyk Verwo. Via het materiaalbureau van Amsterdam verwerkt Van Gelder deze weer in de straten van Betondorp.
lees meer ›

Steun Netwerk Betonketen om te komen tot Betonakkoord

 
Bestuurders hebben met steun van Netwerk Betonketen toegezegd te gaan werken aan een ketenakkoord gericht op verdere verduurzaming via o.a. CO2-reductie en circulariteit. Om te komen tot een Betonakkoord gaan partijen verduurzamingsambities en doelstellingen formuleren en de daarvoor benodigde maatregelen benoemen.

Eindhoven en Helmond tekenen convenant met 18 marktpartijen

 

De gemeenten Eindhoven en Helmond tekenen op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid, het convenant Duurzaam beton. Samen met 18 marktpartijen gaan ze werken aan het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de CO2-emissie.

lees meer ›

Eisen voor duurzaam beton in moederbestek

 
In samenwerking met diverse overheden heeft Netwerk Betonketen de bestekteksten geformuleerd voor elementenverhardingen en kantopsluitingen vervaardigd met Duurzaam Beton. Deze worden ter beschikking gesteld aan gemeenten voor het aanbrengen van betonnen tegels, straatstenen en banden en vrijgekomen materialen
lees meer ›

8 Gemeenten FoodValley tekenen convenant duurzaam beton

 


De acht Regio FoodValley-gemeenten en het Netwerk Betonketen ondertekenden op 10 oktober 2016, het “Convenant Duurzaam Beton”. Met de uitvoering hiervan wordt gewerkt aan CO2 reductie en besparing op primaire grondstoffen (zand en grind).

lees meer ›

Betonconvenant Foodvalley op EDE TV

 

Op de Dag van de Duurzaamheid hebben de acht gemeenten uit de regio FoodValley het convenant "Duurzaam beton" getekend.
EDE TV heeft er in haar uitzending verslag van gedaan.
lees meer ›

Paro, KWS en Albeton sluiten convenantOnlangs hebben PARO, KWS Infra en Albeton een convenant gesloten voor meer hergebruik van reststromen uit infrastructurele projecten. Deze samenwerking is een schoolvoorbeeld van circulair denken én handelen.
lees meer ›

Rewinn levert bijdrage hergebruik beton A9

 

In opdracht van Oskam Sloopwerken verwerkt Rewinn het gesloopte betonpuin van de huidige bruggen en viaducten tot een hoogwaardig eindproduct. De granulaten dienen als gecertificeerde zand- en grindvervanger voor het door Mebin geleverd beton voor de nieuwe viaducten op de A9.

lees meer ›

Wegen met gerecycled beton in gemeente Twenterand

 

Diverse wegen in de gemeente Twenterand zijn voorzien van een duurzame betonverharding en bermverharding. De gemeente heeft voorwaarden gesteld voor de samenstelling van het beton, ofwel het hergebruiken van beton. Reef Infra en betonleverancier Rokramix wisten daar wel raad mee.


lees meer ›

Twente gaat voor duurzaam beton

 

Twente gaat voor duurzaam beton! Dat hebben de 14 Twentse gemeenten en Netwerk Betonketen afgesproken met de ondertekening van het ‘Convenant Duurzaam Beton’ op 15 december.

lees meer ›
Secretariaat: De Kok & Partners | Postbus 33 | 3950 AA Maarn | 06 - 546 767 34