In het moederbestek zijn de eisen geformuleerd waaraan Duurzaam beton moet voldoen wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit van beton te waarborgen.

Het Netwerk Betonketen stelt de teksten van het moederbestek ter beschikking aan opdrachtgevers. Klik hier voor de versie in pdf.
Mail naar info@betonketen.nl en wij sturen u de bestanden in rsx of bst formaat toe. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EIS DUURZAAM BETON 

product

Circulariteit
% v/v     *)
MKI-waarde
euro´s   **)
per datum
stenen 15 25 / m3 20-09-2016
tegels 15 25 / m3 20-09-2016
banden 15 25 / m3 20-09-2016
fietspad 30 22 / m3 24-01-2018*) Duuurzaam beton dient te bestaan uit secundaire toeslagmateriaal.

Het secundaire toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de NEN-EN 12620.


**)
Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben.

De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Gebouwen en GWW-werken.


 

 

 


Secretariaat: De Kok & Partners | Postbus 33 | 3950 AA Maarn | 06 - 546 767 34