Informatie over de BRL Bouwprojecten met duurzaam beton

Het Netwerk heeft de BRL, die in 2015 is ingevoerd, verder ontwikkeld: 
  1. In de vraagspecificaties worden de duurzame maatregelen t.a.v. circulariteit en MKI-waarde voor de toepassing van beton in het project vastgelegd (inkoopprotocol).
  2. Om de duurzame kwaliteit van het project te borgen staat in het controleprotocol hoe, waar en wanneer gecontroleerd wordt (handhavingsprotocol).
Klik hier voor de inhoud van de BRL Bouwprojecten met duurzaam beton, versie 01-10-2016.  

Het beschrijvend document voor de toepassing van de BRL Bouwprojecten met duurzaam beton geeft een nadere toelichting op de BRL. Klik hier voor het beschrijvend document, behorende bij de BRL versie 01-10-2016.

De BRL geeft de opdrachtgever het gereedschap om duurzaam aan te besteden in relatie tot beton. Het creëert objectiviteit, uniformiteit en eenduidigheid en kan de krachten bundelen van voorschrijver en uitvoerder om te komen tot een duurzaam betonproject. Het is een prestatie instrument (ook voor EMVI) specifiek gericht op beton waarmee de aannemer in combinatie met zijn leveranciers zich op een innovatieve manier kan onderscheiden.

Bekijk hier de infographic van Duurzaam Beton
Klik hier voor info over de LCA-tool van EcoChain
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informatie over de vorige versie van de BRL
Klik hier voor de inhoud van de BRL Bouwprojecten met duurzaam beton, versie 20-04-2016.  
Klik hier voor het beschrijvend document, behorende bij de BRL versie 20-04-2016.
Klik hier voor de referenties, behorend bij de BRL versie 20-04-2016.


Secretariaat: De Kok & Partners | Postbus 33 | 3950 AA Maarn | 06 - 546 767 34