Kennisplatform
Een van de pijlers binnen het Netwerk Betonketen is kennisontwikkeling en -deling. Dit is een van de middelen om verder aan CO2-arm en circulair beton te bouwen. Tevens wordt zo innovatie gestimuleerd en versneld. De kennis betreft inhoudelijk of technisch, betontechnologisch, het aanbestedingsproces of de verwerking op de bouwplaats.
Kennispartners
Het Netwerk Betonketen werkt nauw samen met een aantal kennispartners te weten:

Secretariaat: De Kok & Partners | Postbus 33 | 3950 AA Maarn | 06 - 546 767 34