Betonketen Amsterdam

Leden van het netwerk betonketen Amsterdam

Gemeente Amsterdam
Theemsweg 28
1043 BJ  Amsterdam

Naar de website
PARO BV
Siciliëweg 38
1045 AS   Amsterdam
020 - 33 44 322
Naar de website
profiel

PARO BV

PARO is sinds 2006 een toonaangevende dienstverlener op het gebied van afvallogistiek, afvalverwerking en productie van secundaire bouwstoffen. PARO beweegt zich in het hart van de afvalketen. Onze expertise is primair gericht op het maximaal terugwinnen van herbruikbare grondstoffen uit bouw-gerelateerde afvalstoffen en grof huishoudelijk afval.  

Deze activiteiten zijn thans geconcentreerd op een ruime locatie in het havengebied van Amsterdam. PARO biedt werkgelegenheid aan circa 50 mensen. De leiding is in handen van oprichter en algemeen directeur Gerard Putman. 

De activiteiten van PARO zijn op hoofdlijnen uit te splitsen in drie onderdelen:
  • Acceptatie: de zogenaamde ‘voorkant’ van afvalverwijdering. Dit ziet op de inzameling en/of acceptatie van bouw-gerelateerde afvalstoffen zoals gemengd BSA, puin, sloophout, groenafval en dergelijke. Belangrijke marktpartijen zijn sloop- en renovatiebedrijven, overheden, collega-inzamelaars (zonder eigen verwerking), de wegenbouw en grotere aannemers in B&U bouw. 
  • Verwerking: het grootste deel van het afval dat we ontvangen ondergaat een bewerking om het weer geschikt te maken voor hergebruik. We passen diverse methoden en technieken toe, zoals sorteren, breken, zeven en wassen. 
  • Afzet: de zogenaamde ‘achterkant’ van afvalverwijdering. Onze afzet bestaat uit deelstromen of uit secundaire bouwstoffen. Deelstromen vormen de input voor onze ketenpartners; zij werken het verder op tot een bruikbare grondstof.  
Onze secundaire bouwstoffen zijn een waardig alternatief voor primaire grondstoffen. Belangrijke afzetmarkten zijn betonindustrie, wegenbouw en recyclingindustrie. 

GMP Groep
PARO is een onderdeel van GMP Groep. Het hoofdkantoor  bevindt zich in Arnhem. GMP Groep bestaat uit meerdere werkmaatschappijen. Ze werken zelfstandig én samen aan nieuwe antwoorden op duurzaamheidsvraagstukken in de  afvalverwerking & -recycling, ruimtelijke ordening,  vastgoed en human resources.

CRH bedrijven
Struyk Verwo Infra
CB Caron  Recycling


profiel

CRH bedrijven

Struyk Verwo Infra
Struyk Verwo Infra (SVI) is marktleider in Nederland in de publieke bestrating. Zij is de specialist in duurzame bestratingsmaterialen en oplossingen in beton, afgestemd op elk type buitenruimte. 

SVI heeft al vele jaren ervaring opgedaan op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat blijkt bij uitstek uit het door haar ontwikkelde high performance recycling concept cycle for concrete. Bij dit concept wordt betonafval van bestrating aan het einde van de levensduur schoon ingenomen en op de juiste manier gebroken. Deze hoogwaardige grondstof vervangt voor het grootste deel primair grind en wordt weer verwerkt in nieuw te leveren beton producten. De opdrachtgever wordt als het ware ontzorgd en geholpen om samen te komen tot de circulaire economie.

CB Caron Recycling
Cementbouw ziet in bouw- en sloopafval een uitstekende basis voor bewerking tot hoogwaardige secundaire grondstoffen. CB Caron Recycling, onderdeel van Cementbouw BV, is al sinds 1989 actief in de recycling van bouw- en sloopafval tot granulaat.

CB Caron Recycling levert verschillende fracties voor diverse toepassingen. Het bedrijf streeft er naar haar opdrachtgevers een zo duurzaam mogelijke oplossing te bieden met een zo hoog mogelijk percentage hergebruik in de nieuw te leveren beton cq betonwaren. Het meest ideaal daarbij is dat oude betonproducten die voor vervanging in aanmerking komen door CB Caron Recyling worden afgevoerd en worden bewerkt tot duurzame grondstof oftewel betongranulaat.  


Van Gelder
J.P. Broekhovenstraat 36
8081 HC  Elburg
0525 - 65 98 88
Naar de website
KWS Infra
Wisselwerking 54
1112 XR  Diemen
020 - 569 4200
Naar de website
Rutte groep
Osdorperweg 588
1067 SZ  Amsterdam
020 - 410 6565
Naar de website
De Meteoor
Schaarweg 4
6991 GV  Rheden
026 - 497 56 00
Naar de website
Rewinn
Amerikahavenweg 12
1045 AD  Amsterdam
030 - 24 25 294
Naar de website
Oskam Groep
Uraniumweg 27
3542 AK   Utrecht
030 - 66 666 66
Naar de website
Secretariaat: De Kok & Partners | Postbus 33 | 3950 AA Maarn | 06 - 546 767 34