Delen is het nieuwe hebben!

Met een deelname aan het Netwerk Betonketen investeer je kennis. Samen met anderen uit de keten neem je deel aan informatieve bijeenkomsten met deskundige inleiders. Met onderwerpen om de keten te versterken en zo gevarieerd als duurzaam beton maar kan zijn. Het netwerk is voor in Nederland actieve organisaties uit alle gelederen van de keten: opdrachtgevers, toeleveranciers (grondstoffen), adviseurs, brekers, betonleveranciers, aannemers,  architecten en sloopbedrijven. 

Het doel van het Netwerk Betonketen is:

PEOPLE

Het recht hebben op ontwikkeling en gelijkheid van en voor alle mensen. Krachtenbundeling van participanten en experts (de leden), in multidisciplinaire en cross-sectorale teams, die werken aan oplossingen in projecten en tools voor het beantwoorden van actuele vragen uit de markt, met betrekking tot circulaire economie, rond het thema beton.

PLANET

Dit principe verwijst naar de aanspraken die toekomstige generaties maken op ontwikkeling en tegelijk hun belang bij het behoud en de bescherming van het leefmilieu. Dit betekent de natuurlijke bronnen zo weinig mogelijk aantasten en streven naar duurzaam beton door het reduceren van CO2 en het inzetten van secundaire bouw-grondstoffen.

PROFIT/PROSPERITY

Stimuleren van de circulaire economie op regionaal niveau. Projecten zijn daarbij het uitgangspunt. Voor het onderdeel beton wordt gezocht naar een regionale schaal op basis waarvan een optimale balans kan worden gevonden voor een minerale huishouding. Elke regio heeft z’n eigen dynamiek en vraagt daarom een eigen specifieke aanpak.

Betonketen Amsterdam

Betonketen Arnhem / Nijmegen
Betonketen Breda
Betonketen Eindhoven / Helmond
Betonketen Emmen 
Betonketen Fryslân 
Betonketen Groningen 
Betonketen Utrecht
Betonketen Tilburg
Betonketen Twente
Betonketen FoodValley

Wilt u zich aansluiten bij een bestaande betonketen of in uw regio een Betonketen realiseren?
Neem contact op met Daaf de Kok (tel: 06 - 54 67 67 34) of Martin Damman (tel: 06 - 51 44 06 89).
e-mail: info@bouwcirculair.nl

Secretariaat: De Kok & Partners | Postbus 33 | 3950 AA Maarn | 06 - 546 767 34